Zákaznícky servis: pracovné dni od 7:30 do 15:30 E-mail: eshop@pharmagroup.sk Tel.číslo: +421 45 5332446
0,00 €
False Pri nákupe tovaru za ďalších 75,00 doprava zadarmo
Vážení zákazníci, vitajte na ZDRAVSHOPe,

ZDRAVSHOP prevádzkuje spoločnosť PHARMA GROUP, a.s., dlhoročný distribútor špeciálneho a základného zdravotníckeho materiálu a medicínskej techniky.

Naše zákaznícke oddelenie je vám k dispozícii počas pracovných dní v čase od 7:30 do 15:30.
Tel. +421 45 5332 446
Mobil: +421 915 777 523
Email: eshop@pharmagroup.sk alebo pharma-zv@pharmagroup.sk

Sídlo spoločnosti:

PHARMA GROUP, a.s.
SNP 150
908 73 Veľké Leváre

IČO: 31320911
DIČ: 2020293748
IČ DPH: SK2020293748

Webová stránka spoločnosti: www.pharmagroup.sk

Pobočky:
POBOČKA BRATISLAVA (riaditeľstvo):
Mýtna 11
811 07 Bratislava

POBOČKA ZVOLEN (sklad a zákaznícke oddelenie):
Lučenecká cesta 21
960 96 Zvolen

Bankové spojenie:

ČSOB, č.ú: 4018809084/7500
IBAN: SK70 7500 0000 0040 1880 9084
SWIFT: CEKOSKBX

Tatra banka, a.s., č.ú: 2628530428/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2853 0428
SWIFT: TATRSKBX

Chcete vedieť niečo o nás? Čítajte ďalej...

Spoločnosť PHARMA GROUP, a.s. vznikla v roku 2001 s vyprofilovaným predmetom činnosti, ktorým bola distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane doplnkového sortimentu. Úspešný rast jej priniesol stabilitu na trhu a v nasledujúcich rokoch aj rozšírenie predmetu činnosti o predaj a servis medicínskej techniky. Sme autorizovaným zástupcom významných svetových producentov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a medicínskej techniky, čím sme sa zaradili medzi kľúčových distribútorov na trhu. Úzka spolupráca s našimi dodávateľmi nás predurčuje napredovať v poskytovaní služieb a zároveň aktívne prispievať ku skvalitňovaniu služieb v slovenskom zdravotníctve, a to najmä umiestňovaním najmodernejšej prístrojovej techniky či zdravotníckeho materiálu v zariadeniach medicínskeho charakteru na území celej SR.

Klientela spoločnosti PHARMA GROUP, a.s. je veľmi rozsiahla a rôznorodá, o čom svedčí i fakt, že našim portfóliom zastrešujeme dodávky nielen pre zdravotnícke zariadenia nemocničného typu, ale aj pre existujúce či novovznikajúce súkromné zdravotnícke centrá, záchranné služby, výdajne zdravotníckych pomôcok, lekárne a v neposlednom rade i pre ambulantný sektor.

Na zachovanie a zlepšovanie kvality nami distribuovaných produktov či nami poskytovaných služieb sme v našej spoločnosti zaviedli systém riadenia kvality, ktorý úspešne aplikujeme v dennej praxi. Certifikácia podľa normy ISO 9001:2015 nás zaväzuje k zodpovednému a profesionálnemu vykonávaniu pracovných úloh podľa požiadaviek tejto normy a to nielen voči všetkým našim zákazníkom, ale aj medzi jednotlivými úrovňami riadenia spoločnosti navzájom.

Filozofiou spoločnosti sú dlhodobo partnersky vyvážené vzťahy so zákazníkmi budované na neustálom rozvíjaní služieb pre nich, s dôrazom na kvalitatívne i kvantitatívne zlepšujúcu sa ponuku distribuovaného tovaru. Dôležitou podnikateľskou hodnotou pre nás je teda spokojnosť našich zákazníkov a práve tá je určujúcim faktorom pri obchodovaní a poskytovaní našich služieb. Pozitívne ratingy spoločnosti u klientov, či rešpekt konkurencie sú dostatočnou satisfakciou nami vynaloženej práce.

O spokojnosť našich zákazníkov sa staráme dôsledne a s obrovským nasadením.